مفاهیم شیمی

شاید شما هم به عنوان دانش آموز مرور مطالب بخشی از دغدغه های همیشگی تان باشد . داشتن خلاصه ای خوب و مفید و صد البته حرفه ای می تواند منبع خوبی برای مرور سریع و اثربخش باشد تجربه سال ها مشاوره با دانش آموزان بی شک اولین دلیل شکل گیری سری کتاب های دوردور در انتشارات بود چرا که داشتن مرورهای منظم و متوالی در نتیجه گیری نقش بسزایی دارد  . در کتاب های دور دور چند نکته بسیار مهم مورد توجه قرار گرفته: اولین و قطعاً مهمترین ویژگی این کتاب هاشیوه  مرور مطالب مهم و ارزشمند براساس فرایند بازیابی (سوال و جواب) به جای بازخوانی (صرفا مطالعه مطالب) می باشد.

قیمت : ۲۰۰۰۰۰ ریال