۲۰%
زبان انگلیسی دوازدهم

شاید تا بحال با این روش واژگان را بخاطر نسپرده باشید. آنچه مسلم است برای حفظ نمودن لغات کاربرد آنها کمک شایانی به دانش‌آموز می کند. این کتاب با جدیدترین متدهای آموزش زبان انگلیسی به یاددهی واژگان و گرامر پرداخته . تمرین‌های متنوع و ارائه مترادف‌های کاربردی و جملات تعریفی بهترین کمکی است که این کتاب می‌تواند به شما بدهد.

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال
  • ۵۲۰۰۰ ریال تخفیف

    قیمت با تخفیف : ۲۰۸۰۰۰ ریال