۲۸%
ریاضی‌موضوعی ۱

در این کتاب مباحث توابع ، لگاریتم و معادلات بطور مفصل بصورت تیپ‌بندی ارائه شده است . تمام شگردهای حل مسائل و تست های این سه مبحث آورده شده. حجم کم و شیوه تیپ‌بندی مسائل بگونه‌ایی است که بتوانید در کمترین زمان بیشترین تسلط را بر این مباحث پیدا کنید . لذت ریاضی خواندن را براحتی تجربه کنید.

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال
 • ۷۲۸۰۰ ریال تخفیف

  قیمت با تخفیف : ۱۸۷۲۰۰ ریال     نویسندگان : امید شیری‌نژاد

  سال چاپ : 1398

  سری : لم (جمع‌بندی موضوعی)

  پايه تحصيلی : دهم ، یازدهم و دوازدهم -  کنکور

  ويژه رشته های : ریاضی و تجربی