۲۰%
عربی دهم

این کتاب با محوریت افزایش تسلط بر قواعد و بخاطرسپاری ساده لغات تالیف شده است.در ابتدای هر درس با ارائه درسنامه روان و کامل بهترین کمک را به دانش‌آموز برای یادگیری قواعد با ارائه نکات ریز و مهم و کاربردی می کند. تمامی لغات کتاب در قالب تمرینات کاربردی به نحوی ارائه شده که بخاطر سپاری لغات برای دانش‌آموز به‌طرز شگفت‌انگیزی راحت شده است . لذت خواندن درس عربی را با این کتاب قطعا تجربه می کنید .

قیمت : ۲۶۰۰۰۰ ریال
  • ۵۲۰۰۰ ریال تخفیف

    قیمت با تخفیف : ۲۰۸۰۰۰ ریال